Den komunale dagpleje

Her kan du læse om det lokale samarbejde mellem skole -børnhave og dagplejen. Klik her
Dagplejen i Nr. Felding tilbyder:
• Høj faglighed.
• Vi arbejder ud fra den styrkede pædagogiske læreplan.
• Omsorg og Tryghed.
• Bevidst nærvær.
• Trygge, hjemelige rammer med få børn.
• Et læringsmiljø i børneperspektiv.
• Udviklende fællesskaber.
• Den samme voksen hver dag
• Dagplejere, der alle har førstehjælpskursus
• Tværfagligt samarbejde

I dagplejen arbejder vi ud fra værdierne:
• Nærvær
• Engagement
• Mangfoldighed

Vores kerneopgave lyder som følger:
At vi sammen med forældrene understøtter alle muligheder for, at børnene mestrer det liv de har.
Hvem er vi?
Vi er en lille gruppe dagplejere.
Natur-dagplejere, Motorik-dagplejere og Mindfulness-dagplejere.
Vi er uddannet DUÅ dagplejere.
Da vi arbejder med små grupper på 4 børn, er der mulighed for fordybelse og for at tilgodese det enkelte barns behov.
Vi giver børnene ro til at gro i hjemelige rammer.
Vi er et godt team med et godt samarbejde.
Vi bruger vores lokalområde, tager i skoven, på legepladsen og i gymnastiksalen. Vi mødes i legestue én gang om ugen i vinterhalvåret.
Vi har et godt samarbejde med børnehaven med henblik på børnefællesskaber og den gode overgang.
Find dagplejernes profiler på: www.holstebro.inst.dk under dagplejer, Nr. Felding.
Børnefællesskaber, overgange og sammenhæng.

Dagplejen, børnehaven, SFO’en og skolen arbejder sammen på kryds og tværs.
Der bliver arrangeret forskellige aktiviteter, hvor børn i forskellige aldre får mulighed for
at lære af hinanden.

Børnene i dagplejen mødes med de yngste børn i børnehaven omkring forskellige aktiviteter, for på den måde at skabe et fællesskab imellem børnene, som kan være med til at gøre overgangen fra dagpleje til børnehave endnu mere tryg og forudsigeligt.
Dagplejebørnene får herved også mulighed for at møde det pædagogiske personale og ledelsen fra børnehaven.Fra dagpleje til Børnehave

Den måned barnet fylder tre år, starter de i børnehaven. Det er jer som forældre, der skal indskrive jeres børn til en børnehaveplads via Holstebro kommune. I forbindelse med overgangen fra dagpleje til børnehave vil I modtage et velkomstbrev med informationer om børnehaven og en invitation til at komme på besøg sammen med jeres barn.
I tiden op til børnehavestart kommer dagplejen oftere på besøg i børnehaven, så barnet ser børnehaven og møder de nye voksne, der skal være omkring det. I den forbindelse har dagplejeren mulighed for at fortælle lidt om barnet til den pædagog som skal være kontaktpædagog for jeres barn. Dette gøres dog ikke uden, at I har givet mundtlig tilladelse her til.


Fra børnehave til skole

Fra slut januar samles de børn, som er kommende førskolebørn i en ældste gruppe. Ældste gruppen har besøgsdage, hvor de kommer over på skolen og møder børnehaveklasselæreren og de voksne, som de skal omgås med i skolen og SFO’en.
I forbindelse med overgang fra børnehave til skole i april er det et fælles opstarts møde for alle kommende førskolebørn og forældre.
Vi ønsker at skabe den bedste start for jer og jeres børn i et trygt læringsmiljø I og jeres barn støttes i at få en meningsfuld oplevelse af en positiv overgang. Vi vægter, at der følger en med fra personalet i førskoleperioden.
Husk at indskrive dit barn til byens børnehave
Når dit barn starter i dagplejen. :-)
www.nrfelding.dk | CVR: 50539113 | Harald Damtofts vej 125, Nr. Felding - Danmark | perpinge@gmail.com
google-site-verification: google9088f3f46f7100ec.html