Værdigrundlag

VÆRDIGRUNDLAG

Nr. Felding fodbold er en breddeklub, og drives som en amatørklub på basis af frivillig arbejdskraft. Det frivillige arbejde og omfanget af aktiviteter hænger nøje sammen. Ved at skabe en sund og aktiv foreningskultur, skal afdelingens målsætninger på det sportslige, sociale og økonomiske område opnås. Klubben skal være i balance i gennemførelsen af sine aktiviteter og dispositioner. Aktiviteterne i klubben skal skabe relationer på tværs af køn og alder.

Nr. Felding fodbold er en rummelig og mangfoldig sportsklub, og henvender sig til alle, der ønsker at spille fodbold. Nr. Felding fodbold består af en ungdomsafdeling og en seniorafdeling. Afdelingerne er ligeværdige, og er alle repræsenteret i bestyrelsen.

Grundlaget for eksistensen og udviklingen af klubben er et tæt samarbejde mellem klubbens afdelinger samt et åbent og loyalt samarbejde med de øvrige afdelinger i Nr. Felding. Nr. Felding fodbold skal drives på basis af troværdighed, sportslig og økonomisk ansvarlighed.

Nr. Felding fodbold bygger på fair play og respekt for med- og modspillere, og det forventes, at alle spillere, ledere, trænere og forældre optræder i overensstemmelse hermed.

Nr. Felding fodbold skal være et godt trænings- og opholdssted for alle spillere, trænere, dommere, forældre, modstanderhold og øvrige, som befinder sig på klubbens område.

Nr. Felding fodbold skal give det enkelte medlem mulighed for en sportslig og personlig udvikling.

Sportslige mål:
At kunne tilbyde hold i næsten alle aldersgrupper under Nr. Felding fodbold.
Det skal være attraktivt at spille fodbold i Nr. Felding.
At opnå realistiske sportslige resultater i både senior- og ungdomsrækkerne.
Medvirke til talentudvikling for udvalgte spillere.

Økonomiske mål:
Klubben skal have et aktivitetsniveau, som sikrer, at udgifterne står mål med indtægterne.
Der skal føres og aflægges regnskab for klubbens forskellige aktiviteter.
Klubbens hold spiller kamp i klubbens kamptøj. Tøjet bestilles og betales gennem klubben.
Det er målsætningen, at kamptøjet skiftes hvert 2. år og finansieres gennem sponsorindtægter.
Det er Nr. Felding-fodbold’s målsætning at tilbyde alle medlemmer, enkeltpersoner såvel som hele hold, mulighed for at købe træningsdragter, m.m. i klubbens farver og logo gennem klubben (Sportigan Holstebro).
Sådanne køb skal gå via klubben og være klubben udgiftsneutral.

Sociale mål:
Nr. Felding fodbold skal medvirke til at forbedre og fastholde de sociale relationer i Nr. Felding, ved at deltage aktivt i arrangementer på tværs af afdelingerne.
I Nr. Felding fodbold skal alle med interesse for fodbold, og de aktiviteter der er forbundet med fodbolden, have en positiv oplevelse.
Nr. Felding fodbold skal være det naturlige valg for unge mennesker, som vil have et aktivt og sportsligt indhold i deres tilværelse.
www.nrfelding.dk | CVR: 50539113 | Harald Damtofts vej 125, Nr. Felding - Danmark | perpinge@gmail.com
google-site-verification: google9088f3f46f7100ec.html